Inicio

ARCA és un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És undipòsit cooperatiu de preservació digitalimpulsat per la Biblioteca de Catalunya que vol:

  • Possibilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes. Els usuaris podran accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions.
  • Recuperar i preservar el patrimoni hemerogràfic català. El fet de disposar de substituts digitals dels documents minimitza l'ús dels originals i el seu desgast.
  • Incrementar els continguts catalans a Internet en accés obert, testimoni de la història, de la societat i de les manifestacions artístiques de Catalunya al llarg de diferents èpoques. Fer-les accessibles a Internet contribueix a donar a conèixer la cultura i llengua catalana arreu del món.
  • Promoure la cooperació entre institucions per completar les col·leccions, millorar els serveis, compartir recursos i rendibilitzar les col·leccions documentals.

Notícies + Vegeu-ne més

El Temple de la Sagrada Família s'incorpora a ARCA amb dos títols [2021 juliol]

El Temple de la Sagrada Família s'incorpora a ARCA amb la publicació dels títols:

El Propagador de la devoción a San José : boletín mensual de la Asociación Espiritual de Devotos del Glorioso Patriarca, ... (1867-1947) i Templo : el propagador de la devoción a San José, portavoz espiritual de devotos de San José y del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (1948-1980).

20 títols nous a ARCA

20 títols nous a ARCA: Acció : periòdich quinzenal, portaveu de la Associació Católica , Acció cooperatista, Acción cooperatista, El Apostolado seglar, Avance del boletín Estadística municipal, Catalonia Monastica, Cataluña textil, Catalunya Ràdio, Los Ecos del Vallès, Estadística municipal, Gaceta de la producción lanera, Gaseta de Vilafranca, Joventut tèxtil, Memorias de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, Montserrat: Butlletí del Santuari, Or i flama, Panadés republicano, Penedès republicà, El poble i Textoria. [2021 abril]