Inicio

ARCA és un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És undipòsit cooperatiu de preservació digitalimpulsat per la Biblioteca de Catalunya que vol:

  • Possibilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes. Els usuaris podran accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions.
  • Recuperar i preservar el patrimoni hemerogràfic català. El fet de disposar de substituts digitals dels documents minimitza l'ús dels originals i el seu desgast.
  • Incrementar els continguts catalans a Internet en accés obert, testimoni de la història, de la societat i de les manifestacions artístiques de Catalunya al llarg de diferents èpoques. Fer-les accessibles a Internet contribueix a donar a conèixer la cultura i llengua catalana arreu del món.
  • Promoure la cooperació entre institucions per completar les col·leccions, millorar els serveis, compartir recursos i rendibilitzar les col·leccions documentals.

Notícies + Vegeu-ne més

S’incorporen 16 títols nous a ARCA [2021 octubre]

S’incorporen 16 títols nous a ARCA: Revista de la vida municipal, Boletín oficial del Fomento de la Horticultura, Boletín oficial del Fomento Nacional de la Horticultura, Butlletí oficial del Foment Nacional de l'Horticultura i Ilustración musical hispano-americana de la Biblioteca de Catalunya. Boletín de información, Circular informativa, Hoja circular, Hoja informativa mensual, Marathon, Nuestra labor, Suplement Oriflama del Centre Moral i Instructiu de Gràcia. Germinans, Germinabit, Serra d'or i Analecta montserratensia de l’Abadia de Montserrat. [2021 octubre]

El Temple de la Sagrada Família s'incorpora a ARCA amb dos títols [2021 juliol]

El Temple de la Sagrada Família s'incorpora a ARCA amb la publicació dels títols:

El Propagador de la devoción a San José : boletín mensual de la Asociación Espiritual de Devotos del Glorioso Patriarca, ... (1867-1947) i Templo : el propagador de la devoción a San José, portavoz espiritual de devotos de San José y del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (1948-1980).