Inicio

ARCA és un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És undipòsit cooperatiu de preservació digitalimpulsat per la Biblioteca de Catalunya que vol:

  • Possibilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes. Els usuaris podran accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions.
  • Recuperar i preservar el patrimoni hemerogràfic català. El fet de disposar de substituts digitals dels documents minimitza l'ús dels originals i el seu desgast.
  • Incrementar els continguts catalans a Internet en accés obert, testimoni de la història, de la societat i de les manifestacions artístiques de Catalunya al llarg de diferents èpoques. Fer-les accessibles a Internet contribueix a donar a conèixer la cultura i llengua catalana arreu del món.
  • Promoure la cooperació entre institucions per completar les col·leccions, millorar els serveis, compartir recursos i rendibilitzar les col·leccions documentals.

Notícies + Vegeu-ne més

Diario de Barcelona, 1792-1889 [2023 octubre]

S'incorpora a ARCA la digitalització dels anys 1863-1889 d' El Diario de Barcelona [2023 octubre]

L'any 2022 s'han incorporat 31 títols nous [2022 desembre]

Durant l'any 2022 s'han incorporat 31 títols nous i s'ha completat la digitalització de la revista Ibérica. 

 Entre els nous títols cal destacar dos publicacions del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona gràfica i el Diario oficial de la Exposición Internacional de Barcelona. Igualment destacable és la incorporació de diferents títols publicats per la Generalitat de Catalunya durant el període 1931-1939, període durant el qual la Generalitat republicana va desenvolupar una importatnt activitat editorial amb la intenció de difondre la seva obra de Govern.