Inicio

ARCA és un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És undipòsit cooperatiu de preservació digitalimpulsat per la Biblioteca de Catalunya que vol:

  • Possibilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes. Els usuaris podran accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions.
  • Recuperar i preservar el patrimoni hemerogràfic català. El fet de disposar de substituts digitals dels documents minimitza l'ús dels originals i el seu desgast.
  • Incrementar els continguts catalans a Internet en accés obert, testimoni de la història, de la societat i de les manifestacions artístiques de Catalunya al llarg de diferents èpoques. Fer-les accessibles a Internet contribueix a donar a conèixer la cultura i llengua catalana arreu del món.
  • Promoure la cooperació entre institucions per completar les col·leccions, millorar els serveis, compartir recursos i rendibilitzar les col·leccions documentals.

Notícies + Vegeu-ne més

6 títols nous a ARCA [2021 desembre]

S'incorporen a ARCA 6 títols nous de la Universitat  Autònoma de Barcelona: Foment de les Arts Decoratives, Anuari del Foment de les Arts Decoratives, Butlletí del Foment de les Arts Decoratives, Boletín del Fomento de las Artes Decorativas, Cobalto : arte antiguo y moderno i Cobalto 49

S'incorpora a ARCA la digitalització dels anys 1863-1872 d' El Diario de Barcelona [2021 novembre]

S’incorpora a ARCA la digitalització dels anys 1863-1872 d' El Diario de Barcelona.