Inicio

ARCA és un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És undipòsit cooperatiu de preservació digitalimpulsat per la Biblioteca de Catalunya que vol:

  • Possibilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes. Els usuaris podran accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions.
  • Recuperar i preservar el patrimoni hemerogràfic català. El fet de disposar de substituts digitals dels documents minimitza l'ús dels originals i el seu desgast.
  • Incrementar els continguts catalans a Internet en accés obert, testimoni de la història, de la societat i de les manifestacions artístiques de Catalunya al llarg de diferents èpoques. Fer-les accessibles a Internet contribueix a donar a conèixer la cultura i llengua catalana arreu del món.
  • Promoure la cooperació entre institucions per completar les col·leccions, millorar els serveis, compartir recursos i rendibilitzar les col·leccions documentals.

Notícies + Vegeu-ne més

20 títols nous a ARCA

20 títols nous a ARCA: Acció : periòdich quinzenal, portaveu de la Associació Católica , Acció cooperatista, Acción cooperatista, El Apostolado seglar, Avance del boletín Estadística municipal, Catalonia Monastica, Cataluña textil, Catalunya Ràdio, Los Ecos del Vallès, Estadística municipal, Gaceta de la producción lanera, Gaseta de Vilafranca, Joventut tèxtil, Memorias de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, Montserrat: Butlletí del Santuari, Or i flama, Panadés republicano, Penedès republicà, El poble i Textoria. [2021 abril]

Nova plataforma per ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues)

ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) comença l'any amb una nova plataforma de gestió amb més funcionalitats i prestacions.