Inicio

ARCA és un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És undipòsit cooperatiu de preservació digitalimpulsat per la Biblioteca de Catalunya que vol:

  • Possibilitar la consulta sobre les publicacions periòdiques completes. Els usuaris podran accedir a les col·leccions senceres de les publicacions sense haver de perdre temps i esforços en la seva localització i consulta a diferents institucions.
  • Recuperar i preservar el patrimoni hemerogràfic català. El fet de disposar de substituts digitals dels documents minimitza l'ús dels originals i el seu desgast.
  • Incrementar els continguts catalans a Internet en accés obert, testimoni de la història, de la societat i de les manifestacions artístiques de Catalunya al llarg de diferents èpoques. Fer-les accessibles a Internet contribueix a donar a conèixer la cultura i llengua catalana arreu del món.
  • Promoure la cooperació entre institucions per completar les col·leccions, millorar els serveis, compartir recursos i rendibilitzar les col·leccions documentals.

Notícies + Vegeu-ne més

L'any 2023 s'han incorporat 36 títols nous [2023 desembre]

L'any 2023 s'han incorporat 36 títols nous, s'ha completat la publicació de El Noticiero universal (1968-1985) i s'han publicat els anys 1873-1889 de El Diario de Barcelona. 

Entre els nous títols podem destacar diferents publicacions relacionades amb el cinema (Art de la llum, La película, Proyector, Cinema i Publi-cinema), el teatre (Eco del actor, Teatralia i Labor nueva) o la revista Nova Ciutat Vella, publicada pels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna.

Diario de Barcelona, 1792-1889 [2023 octubre]

S'incorpora a ARCA la digitalització dels anys 1863-1889 d' El Diario de Barcelona [2023 octubre]