Publicació: Acció cooperatista : òrgan de la Federació de Cooperatives de Catalunya   Cercar números per data

Any 1938

 1. Gener (4)

  1. Any 18 Núm. 765 - enero 1938

  2. Any 18 Núm. 766 - enero 1938

  3. Any 18 Núm. 767 - enero 1938

  4. Any 18 Núm. 768 - enero 1938

 2. Febrer (4)

  1. Any 18 Núm. 769 - febrero 1938

  2. Any 18 Núm. 770 - febrero 1938

  3. Any 18 Núm. 771 - febrero 1938

  4. Any 18 Núm. 772 - febrero 1938

 3. Març (3)

  1. Any 18 Núm. 773 - marzo 1938

  2. Any 18 Núm. 774 - marzo 1938

  3. Any 18 Núm. 775 - marzo 1938

 4. Abril (5)

  1. Any 18 Núm. 776 - abril 1938

  2. Any 18 Núm. 777 - abril 1938

  3. Any 18 Núm. 778 - abril 1938

  4. Any 18 Núm. 779 - abril 1938

  5. Any 18 Núm. 780 - abril 1938

 5. Maig (4)

  1. Any 18 Núm. 781 - mayo 1938

  2. Any 18 Núm. 782 - mayo 1938

  3. Any 18 Núm. 783 - mayo 1938

  4. Any 18 Núm. 784 - mayo 1938

 6. Juny (4)

  1. Any 18 Núm. 785 - junio 1938

  2. Any 18 Núm. 786 - junio 1938

  3. Any 18 Núm. 787 - junio 1938

  4. Any 18 Núm. 788 - junio 1938

 7. Juliol (5)

  1. Any 18 Núm. 789 - julio 1938

  2. Any 18 Núm. 790 - julio 1938

  3. Any 18 Núm. 791 - julio 1938

  4. Any 18 Núm. 792 - julio 1938

  5. Any 18 Núm. 793 - julio 1938

 8. Agost (4)

  1. Any 18 Núm. 794 - agosto 1938

  2. Any 18 Núm. 795 - agosto 1938

  3. Any 18 Núm. 796 - agosto 1938

  4. Any 18 Núm. 797 - agosto 1938

 9. Setembre (5)

  1. Any 18 Núm. 798 - septiembre 1938

  2. Any 18 Núm. 799 - septiembre 1938

  3. Any 18 Núm. 800 - septiembre 1938

  4. Any 18 Núm. 801 - septiembre 1938

  5. Any 18 Núm. 802 - septiembre 1938

 10. Octubre (4)

  1. Any 18 Núm. 803 - octubre 1938

  2. Any 18 Núm. 804 - octubre 1938

  3. Any 18 Núm. 805 - octubre 1938

  4. Any 18 Núm. 806 - octubre 1938

 11. Novembre (3)

  1. Any 18 Núm. 807 - noviembre 1938

  2. Any 18 Núm. 808 - noviembre 1938

  3. Any 18 Núm. 809 - noviembre 1938

 12. Desembre (2)

  1. Any 18 Núm. 810 - diciembre 1938

  2. Any 18 Núm. 811 - diciembre 1938