1. Abril (Barcelona, 1938-1939)
 2. Abril (Vilafranca del Penedès, 1931-1934)
 3. AC: documentos de actividad contemporánea (Barcelona, 1931-1937)
 4. Academia Calasancia, La (Barcelona, 1947-1949)
 5. Acció (Sabadell, 1913)
 6. Acció catalana (Barcelona, 1922-1923)
 7. Almanac de La Revista (Barcelona, 1918-1919)
 8. Almanac de les arts (Sabadell, 1924-1925)
 9. Almanaque El Diluvio (Barcelona, 1921-1933)
 10. Anales de la Academia Bibliográfico-Mariana (Barcelona, 1862-1864)
 11. Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona (Barcelona, 1941-1968)
 12. Anuario / Associació d'Arquitectes de Catalunya (Barcelona, 1899-1930)
 13. Ara!! (Barcelona, 1936-1938)
 14. Art de la llum (Barcelona, 1933-1935)
 15. Art jove (Sabadell, 1916-1918)
 16. Art y literatura  (Barcelona, 1884-1886)
 17. Arte y cinematografia (Barcelona, 1910-1936)
 18. Ateneu Nacionalista, Districte Quart (Barcelona, 1933-193-)
 19. Autonomía, La (Barcelona, 1898-1901)
 20. Avisador barcelonés, El (Barcelona, 1844-1855)
 21. Baluarte, El (Sabadell, 1894-1895)
 22. Barcelona atracción: revista mensual de la Sociedad de Atracción de Forasteros (Barcelona, 1925-1954)
 23. Barcelonés, El (Barcelona, 1845-1852)
 24. Boletín de información cinematográfica: órgano de la Oficina de Información Cinematográfica (Barcelona, 1922-1926)
 25. Boletín de la Academia Calasancia de las Escuelas Pías de Sabadell (Sabadell, 1886-1888)
 26. Boletín de la Asociación Artístico-arqueológica Barcelonesa (Barcelona, 1891-1896)
 27. Boletín informativo de la Unión Territorial de Cooperativas Industriales de Cataluña y Baleares (Barcelona, 1957-1962)
 28. Boletín técnico-administrativo de la Asociación Mutual de Operadores de Cine de Cataluña (Barcelona, 1935-1936)
 29. Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana (Barcelona, 1878-1890)
 30. Butlletí de l'Ateneu Republicà de Gràcia (Barcelona, 1931-193-)
 31. Butlletí del Casal Català de l'Esquerra de l'Eixampla (Barcelona, 1933-193-)
 32. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona, 1891-1938)
 33. Butlletí del Centre Excursionista de Lleida (Lleida, 1908-1936)
 34. Butlletí del Centre Republicà Català del Districte V (Barcelona, 1932-193-)
 35. Calasancio, El (Vilanova i la Geltrú, 1908-1912)
 36. Calendari ¡Cu-cut! (Barcelona, 1903-1912)
 37. Calendari d'en Patufet (Barcelona, 1913-1936)
 38. Campana de la Unió, La                (Barcelona, 1878-1880)
 39. Campeón, El (Sabadell, 1893)
 40. Centinela barcelonés, El (Barcelona, 1855)
 41. Cine popular (Barcelona, 1921-1925)
 42. Cinema amateur (Barcelona, 1932-1936)
 43. Cinema edición popular (Barcelona, Madrid, Valencia, 1916)
 44. Circular informativa para los socios / Sociedad Cooperativa Tejedores a Mano (Barcelona, 1950-1955)
 45. Ciutat, La (Barcelona, 1934-1935)
 46. Civilización, La (Barcelona, 1841-1843)
 47. Cohete, El (Madrid, 1872-1873)
 48. Colegial, El (Mataró, 1880-1881)
 49. Conciliador, El (Sabadell, 1882-1883)
 50. Cooperador cooperatista, El (Barcelona, 1905-1911)
 51. Cooperatismo (Barcelona, 1915-1920)
 52. Cooperatista (Barcelona, 1911-1915)
 53. Correo de Barcelona, El (Barcelona, 1852-1854)
 54. Curiositats de Catalunya (Barcelona, 1936-1937)
 55. Devantera, La (Barcelona, 1903-1906)
 56. Diluvio, El. Suplemento ilustrado (Barcelona, 1904-1911)
 57. Diari de Barcelona : portantveu d'Estat Català (Barcelona, 1936-1937)
 58. Diari de Buja (Palma de Mallorca, 1812-1813)
 59. Director de la juventud, El (Barcelona, 1845-1846)
 60. Donsayna, La (València, 1877)
 61. Eco de la treballada (Barcelona, 1912-1914)
 62. Eco del actor, El (Barcelona, 1850-1851)
 63. Emigrant, L' (Santiago de Xile, 1944-1953)
 64. Empori (Barcelona, 1907-1908)
 65. Escándalo, El (Barcelona, 1925-1926)
 66. Escut de Catalunya, L' (Barcelona, 1879-1880)
 67. Estat català, L' (Barcelona, 1922-1923)
 68. Estudios escénicos: cuadernos de investigación teatral (Barcelona, 1957-1977)
 69. Estudios escénicos: cuadernos de información y crítica. Suplement (Barcelona, 1963-1966)
 70. Estudis i materials (Barcelona, 1915-1917)
 71. Excursionista, L' (Barcelona, 1878-1891)
 72. Ferms!: òrgan de les Joventuts d'Esquerra Estat Català (Barcelona, 1934-193-)
 73. Festa (Molins de Rei, 1913-1917)
 74. Films selectos (Barcelona, 1930-1937)
 75. Foment: setmanari nacionalista republicà de Reus (Reus, 1906-2006)
 76. Fornal (Barcelona, 1932)
 77. Foyer (Barcelona, 1910)
 78. Fructidor (Vilafranca del Penedès, 1911-1938)
 79. Full del Bloc: òrgan mensual del Bloc Català-Republicà, El (Canet de Mar, 1932-193-)
 80. Gall, El (Barcelona, 1912-1913)
 81. Garba (Sabadell, 1920-1922)
 82. Garbanzo, El (Madrid, 1872-1873)
 83. Gato negro, El (Barcelona, 1898-1899)
 84. Germinal: boletín portavoz de la Cooperativa La Dignidad (Barcelona, 1924-1926)
 85. Horitzó, L' (Barcelona, 1935)
 86. Humanitat, La (Mèxic, D.F., 1942-1965)
 87. Idea: revista d'arts, L' (Barcelona, 1920-1921)
 88. Imparcial de Sabadell, El (Sabadell, 1900-1910)
 89. Joc net (Barcelona, 1953)
 90. Joventut catalana (Barcelona, 1924-1925)
 91. Labor nueva (Barcelona, 1905-1906)
 92. Laye (Barcelona, 1950-1954)
 93. Liceo valenciano (València, 1841-1842)
 94. Lleida (Lleida, 1921-1930)
 95. Llibertat : periòdic comarcal d'Esquerra Republicana (Hospitalet de Llobregat, 1930-1936)
 96. Lluitem (Vilafranca del Penedès, 1913-1923)
 97. Mall (Barcelona, 1933)
 98. Marsellaise, La  (Barcelona, 1915)
 99. Matí, El (Barcelona, 1929-1933)
 100. Memorias de agricultura y artes (Barcelona, 1815-1821)
 101. Memorias de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas (Barcelona, 1876-1884)
 102. Moments (Barcelona, 1936-1938)
 103. Museum (Barcelona, 1911-1936)
 104. Nació: setmanari adherit a la Unió Catalanista, La (Barcelona, 1915-1917)
 105. Nandu de Llofriu, El (Barcelona, 1922-1923)
 106. Nuevo Vapor, El (Barcelona, 1936)
 107. Once, El (Barcelona, 1945-1968)
 108. Opinió, L' (Barcelona, 1928-1934)
 109. Otro cine (Barcelona, 1952-1975)
 110. Pamflet (Barcelona, 1934-1936)
 111. Panadés (Vilafranca del Penedès, 1869-1877)
 112. Panadés federal (Vilafranca del Penedès, 1892-1895)
 113. Pàtria catalana, La (Valls, 1880-1881)
 114. Paz, La (Barcelona, 1938)
 115. Película, La (Barcelona, 1915-1916)
 116. Piedad: boletín mensual de las Escuelas Pías de Sabadell (Sabadell, 1940-1943)
 117. Popular film (Barcelona, 1926-1937)
 118. Pregonero, El (Barcelona, 1844)
 119. Progreso barcelonés, El (Barcelona, 1855-1856)
 120. Progreso fotográfico, El (Barcelona, 1920-1936)
 121. Protesta, La (Sabadell, 1899-1902)
 122. Proyector (Barcelona, 1935-1936)
 123. Publi-cinema (Barcelona, 1934-1936)
 124. Rector de Vallfogona, El (Barcelona, 1902)
 125. Renaixement bergadà (Berga, 1930-193-)
 126. Renaixensa: diari de Catalunya (Barcelona, 1881-1905)
 127. Resistència (Barcelona, 1945-1946)
 128. Reus artistich (Reus, 1890-1891)
 129. Revista cooperativa catalana (Barcelona, 1899-1905)
 130. Revista de Catalunya (Barcelona, 1912)
 131. Revista de la Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa (Barcelona, 1896-1913)
 132. Revista de Sabadell (Sabadell, 1884-1935)
 133. Revista popular (Barcelona, 1871-1928)
 134. Rondalla del dijous, La (Barcelona, 1909-1924)
 135. Sabadell (Sabadell, 1942-1977)
 136. Señera, La (València, 1914)
 137. Som! (Barcelona, 1933)
 138. Taula de lletres valencianes (València, 1927-1930)
 139. Teatralia (Barcelona, 1908-1910)
 140. Tela cortada (Barcelona, 1895-1896)
 141. Telégrafo, El (Barcelona, 1858-1871)
 142. Torre: periòdic catalanista republicà, La (Verdú, 1931-193-)
 143. Touring review Barcelona (Barcelona, 1910-1911)
 144. Trabajo, El (Sabadell, 1899-1913)
 145. Treball: òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya (Barcelona, 1936-1993)
 146. Tuies, La (Barcelona, 1923-1927)
 147. Última hora (Barcelona, 1935-1938)
 148. Velada, La (Barcelona, 1892-1894)
 149. Veu de la plana, La (Castelló de la Plana, 1916)
 150. Vilafranqués (Vilafranca del Penedès, 1886-1887)
 151. Xanguet, Lo (Barcelona,1865-1874)