Subscribe this source

S'incorporen a ARCA les publicacions: Boletín de la Compañia Trasatlántica de Barcelona, Catalunya marítima i Revista de navegación y comercio. [2013 juliol]

Escrito el 22-10-2018

S'incorporen a ARCA les publicacions: Boletín de la Compañia Trasatlántica de Barcelona, Catalunya marítima i Revista de navegación y comercio. [2013 juliol]

ARCA acaba el 2012 amb 301 títols accessibles, que representen 1.168.462 pàgines i la col·laboració de 25 institucions o entitats. [2012 desembre]

Escrito el 22-10-2018

ARCA acaba el 2012 amb 301 títols accessibles, que representen 1.168.462 pàgines i la col·laboració de 25 institucions o entitats. [2012 desembre]

Títols nous: El Anunciador catalán, La Publicidad i La Publicitat [2012 desembre]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: El Anunciador catalán, La Publicidad i La Publicitat [2012 desembre]

Títols nous: Dansa 79 [2012 desembre]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: Dansa 79 [2012 desembre]

Títols nous: Ibérica [2012 novembre]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: Ibérica [2012 novembre]

ARCA actualitza el programari [2012 abril]

Escrito el 22-10-2018

ARCA actualitza el programari, que incorpora diverses millores de visualització, navegació i descàrrega, així comla identificació de la ubicació de les col·leccions originals en paper de les publicacions [2012 abril]

La Veu de Catalunya 1899-1937 accessible a ARCA [2012 febrer]

Escrito el 22-10-2018

La Veu de Catalunya 1899-1937 accessible a ARCA [2012 febrer]

ARCA acaba el 2011 amb 295 títols accessibles i la col·laboració de 22 institucions o entitats. [2012 gener]

Escrito el 22-10-2018

ARCA acaba el 2011 amb 295 títols accessibles i la col·laboració de 22 institucions o entitats. [2012 gener]

Títols nous [2011 agost]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: Hispania, Pèl & Ploma. Edición castellana i Virolet.[2011 agost]

Títols nous [2011 agost]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: La Esquella de la Torratxa, Joventut: revista quincenal vilanovina, La Nuri, Principado, Prisma, Pro-Pàtria, Revista de frenologia, Teatre Català (1912), Tresor Marià, La Veu de Ribas, Vila-Nova i El Vilanoví.[2011 agost]

Títols nous [2011 juny]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: Eco de la Exposición Regional, Escuela de Artes y Oficios de Villanueva y Geltrú, La Exposición : órgano oficial, El Fénix i Fomento del Trabajo (Vilanova i la Geltrú) [2011 juny]

Títols nous [2011 abril]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: Patria y sports, Renaixement, Vendrell: portavoz católico de la villa i La veu de la comarca [2011 abril]

Títols nous [2011 abril]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: Butlletí de l'Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú, Butlletí del Comité de Defensa Local (Vilanova i la Geltrú), Catalunya esportiva, El Centro parlamentario, La Comarca del Vendrell (1904), La Comarca del Vendrell (1929) i El Democràta.[2011 abril]

Títols nous [2011 març]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: Almanac de L'Esquella de la Torratxa, El Baix Penedés, Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, La Imprenta i LaTomasa [2011 març]

Títols nous [2011 març]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: La Campana de Gràcia, D'ací d'allà, La Ilustración hispano-americana, El Poble català, El vendrellench i El Vendrellense. [2011 març]

Títols nous [2011 febrer]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous: Almanaque del Diario de Barcelona, El Artesano del Panadés, Badalota, Boletín Enciclopedico de Nobles Artes, Catalunya gràfica, Enciclopedia catalana (1907-908), Feminal, Ilustració catalana, Nou ambient i Papitu. [2011 febrer]

Millores en la presentació i funcionalitats d'ARCA [2011 febrer]

Escrito el 22-10-2018

Millores en la presentació i funcionalitats d'ARCA, principalement, s'ha incorporat a la majoria de títols l'opció de descarregar números sencers (en breu hi serà a tots), s'indica a la ressenya quina institució o institucions conserva/ven l'original en paper i s'ha millorat el temps de resposta. [2011 febrer].

ARCA acaba el 2010 amb 246 títols accessibles i la col·laboració de 19 institucions o entitats. [2011 gener]

Escrito el 22-10-2018

ARCA acaba el 2010 amb 246 títols accessibles i la col·laboració de 19 institucions o entitats. [2011 gener]

Títols nous incorporats [2010 maig]

Escrito el 22-10-2018

Títols nous incorporats: Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, L'Esperit Català, El Genio, Jazz magazine, Jordi: setmanari infantil, Mar vella, La Paraula cristiana, Poble Nou, Revista de Catalunya i La Violeta de oro [2010 maig]

S'incorpora la digitalització complet de la revista Destino (1937-1980, 1985) [2010 febrer]

Escrito el 22-10-2018

S'incorpora la digitalització complet de la revista Destino (1937-1980, 1985) [2010 febrer].