Durant l'any 2022 s'han incorporat 31 títols nous i s'ha completat la digitalització de la revista Ibérica. 

 Entre els nous títols cal destacar dos publicacions del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona gràfica i el Diario oficial de la Exposición Internacional de Barcelona. Igualment destacable és la incorporació de diferents títols publicats per la Generalitat de Catalunya durant el període 1931-1939, període durant el qual la Generalitat republicana va desenvolupar una importatnt activitat editorial amb la intenció de difondre la seva obra de Govern.