20 títols nous a ARCA: Acció : periòdich quinzenal, portaveu de la Associació Católica, Acció cooperatista, Acción cooperatista, El Apostolado seglar, Avance del boletín Estadística municipal, Catalonia Monastica, Cataluña textil, Catalunya Ràdio, Los Ecos del Vallès, Estadística municipal, Gaceta de la producción lanera, Gaseta de Vilafranca, Joventut tèxtil, Memorias de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, Montserrat: Butlletí del Santuari, Or i flama, Panadés republicano, Penedès republicà, El poble i Textoria. [2021 abril]