ARCA acaba el 2012 amb 301 títols accessibles, que representen 1.168.462 pàgines i la col·laboració de 25 institucions o entitats. [2012 desembre]