S'incorpora a ARCA la publicació Sabadell moderno i la Gaseta municipal de Barcelona (1940-1999) [2018 juny]