S'incorporen 18 títols nous a ARCA: L’Ase, La Bandera catalana, En Banyeta, Butlletí del Centre Català, La Cònsola, Eco del Panadés , Lo Esquirol, La Gorra de cop, Inquietud, Jen, Marramau ..., Messidor, Nuevo estado y nuevo humanismo, L’Olla, La Perdiu ab salsa, La Piula, La Veu del Centre Català i Emporion. [2013 desembre]