S’incorpora a ARCA la digitalització dels anys 1863-1872 d' El Diario de Barcelona.