S'incorpora a ARCA la digitalització dels anys 1863-1889 d' El Diario de Barcelona [2023 octubre]