Título: Catalunya social : publicació setmanal (1921-1936)