Título: Catalunya Ràdio : portaveu dels radio-oients de...