Repositori OAI

Interoperabilitat del repositori

OAI, sigles en anglès d’Open Archives Initiative, va néixer amb l’objectiu de facilitar l’accés i la recuperació del material acadèmic editat electrònicament, eprint. Actualment té també com a propòsit facilitar una consulta el més àmplia possible dels recursos digitals i dels fons i col·leccions relacionats amb la cultura, la ciència i l’ensenyament digital.

Es tracta d’una normativa àmpliament estesa que es recolza en un protocol de missatges d’intercanvi molt senzill i en la codificació dels registres segons l’esquema de metadades Dublin Core, ISO 15836. Aquest permet descriure aquest tipus d’informació documental de forma simple i molt flexible.

L'adreça del repositori OAI d'aquest lloc web és https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/es/oai/oai.do