Cerca avançada

Operador Campo Valor

Ajuda

Busca un o diversos termes en un o diversos camps enllaçats per diferents operadors. I: busca els registres que continguin tots els termes indicats en els diferents camps de cerca; O: busca els registres que continguin qualsevol dels termes indicats; NO: busca aquells registres que continguin el primer terme indicat, però no el segon.

Els caràcters * i ? busquen termes que comparteixen una mateixa arrel o paraules d'ortografia dubtosa. Per exemple: 'ilustr*', recuperarà les paraules il·lustrador, il·lustracions, il·lustrada, il·lustratiu, etc.; i 'primiti?a' recuperarà els termes primitiva i primitiua. No han d'usar-se aquests caràcters com a inici d'un terme de cerca.

Els caràcters * i ? busquen termes que comparteixen una mateixa arrel o paraules d'ortografia dubtosa. Per exemple: 'ilustr*', recuperarà les paraules il·lustrador, il·lustracions, il·lustrada, il·lustratiu, etc.; i 'primiti?a' recuperarà els termes primitiva i primitiua. No han d'usar-se aquests caràcters com a inici d'un terme de cerca.