Pautas y política de colección

 ARCAPolítica de col·lecció. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019  

• ARCA. Requeriments tècnics. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019 

Normativa

Formato

• Catalogació. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019- 

• Cap a RDA. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019- 

Encabezamientos 

• Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, cop. 2002- 

• Llista d'encapçalaments de matèria en Català (LEMAC). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2002-

• Catàleg d'autoritats de noms i títols de Catalunya (CANTIC). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008-

Documentación

• Navarro, Paquita. "ARCA (Archivo de Revistas Catalanas Antiguas): un momento para el cambio" A: Prensa histórica e xeración de coñecemento: do papel ao dixital (2018: Santiago de Compostel·la) 

• Navarro, Paquita. "ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues). Projecte de digitalització i difusió dels fons hemerogràfics" A: Saló del Llibre de Barcelona (2007: Barcelona) https://www.bnc.cat/digital/arca/imatges/ppt.gif

• Serra, Eugènia; Molas, M. del Tura; Navarro, Paquita. "El Portal ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues)" A: Jornadas Catalanas de Información y Documentación (10as: 2006: Barcelona). Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2006, p. 283-298. https://www.bnc.cat/digital/arca/imatges/ppt.gif https://www.bnc.cat/digital/arca/imatges/word.gif

 Lamarca Morell, Dolors; Serra Aranda, Eugènia. "L'estratègia de la Biblioteca de Catalunya en projectes digitals". A: Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 41 (setembre-desembre 2005), p. 41-53 https://www.bnc.cat/digital/arca/imatges/pdf.gif