Es descarregaran els fitxers del grup Diario de Barcelona: Año 1810-1, no. 086 (27 març 1810) en fomat PDF (Versió Imprimible)

Seleccioni per descarregar: