ARCA acaba el 2013 amb 329 títols accessibles, que representen 1.185.000 pàgines i la col·laboració de 27 institucions o entitats. [2013 desembre]