Títol: Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1914-1986)